เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมต้น ประเภททีม
ด.ช.รังสรรค์ สะระ ด.ญ.เอมวิกา หมวดทอง
รายละเอียดผลงาน
การแข่งขันทักษะภาษาไทย รายการ แต่งคำประพันธ์ ในวันภาษาไทย (วันที่ 29 กรกฎาคม 2555) ประจำปีการศึกษา 2555 ของสพป.ชพ.2  ณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2555,22:40   อ่าน 203 ครั้ง