เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น
เด็กหญิงอารียา ฤทธิโสม
รายละเอียดผลงาน
จากงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 25 - 27 มกราคม 2555 เด็กหญิงอารียา  ฤทธิโสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.ชพ.2 ได้นรับรางวัลเหรียญเงินจากการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2555,15:56   อ่าน 373 ครั้ง