เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ผลงานนักเรียน
เหรียญทองอันดับ 1 ระดับภาค เล่านิทานคุณธรรม
เด็กหญิงอารียา ฤทธิโสม
รายละเอียดผลงาน
รางวัลเหรียญทองอันดับ1 เล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 จังหวัดชุมพร   วันที่ 7 - 9 ธันวาคม  2554  ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ  วันที่  2- - 26  มกราคม  2555
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2554,23:24   อ่าน 327 ครั้ง