เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ผลงานนักเรียน
เล่านิทานคุณธรรมประกอบสื่อ ระดับชั้นอนุบาล
เด็กหญิงรัตนาพร ทรัพย์กรณ์
รายละเอียดผลงาน
รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานประกอบสื่อ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  วันที่ 15  กันยายน  2554
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2554,21:19   อ่าน 493 ครั้ง