เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ผลงานนักเรียน
สอบธรรมม"ทางก้าวหน้า" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดชุมพร
เด็กหญิงเอมวิกา หมวดทอง
รายละเอียดผลงาน
สอบธรรม"ทางก้าวหน้า"นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  (ป.3 - ป.4) โรงเรียนภายในจังหวัดชุมพร  จะมีเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบติดอันดับ 1 - 20
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2554,16:24   อ่าน 246 ครั้ง