เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ภาพกิจกรรม
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับสพป.ชพ.2 คลิกดูรายละเอียด ภาพทั้งหมด

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.ชพ.2  ในวันที่  15-16  กันยายน  2554 จำนวน 18  รายการ สรุปผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.             การเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับชั้นอนุบาล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2.             กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นอนุบาล ทีมละ 3 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3.             การเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

4.             การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 เป็นตัวแทน สพป.ชพ.2

5.             การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง            
6.            กิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง

7.             กิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ป4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

8.             กิจกรรมมารยาทไทย  ระดับมัธยมต้นได้รับรางวัลเหรียญเงิน

9.             การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ทีมละ2 คน ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวแทน สพป.ชพ.2

10.      การท่องอาขยายทำนองเสนาะ เดี่ยว ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

11.      การอ่านทำนองเสนาะ ระดับ มัธยมต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง

12.      การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6  ได้รางวัลเหรียญทอง

13.      ทักษะภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6 ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 เป็นตัวแทน สพป.ชพ.2

14.      การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 สรุป  เหรียญทอง 11  เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 1

เด็หญิงรัตนาพร ทรัพย์กรณ์ เล่านิทาน ระดับอนุบาล รางวัลเหรียญทอง คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ปั้นดินน้ำมัน ระดับอนุบาล รางวัลเหรียญเงินคลิกดูภาพขนาดใหญ่
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 เด็กชายจิรวัฒน์ เลี่ยมนาค ได้เหรียญทอง
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 เด็กชายธีรพงศ์ ไกรเจริญ ได้เหรียญทองอันดับ 1 (เป็นตัวแทน สพป.ชพ.2) ม.1-3 เด็กหญิงอารียา ฤทธิโสมได้เหรียญทอง
มารยาทไทย ป.-3 ได้เหรียญทอง ป.4-6 ได้เหรียญ ทอง ม.1-3 ได้เหรียญเงิน
การเขียนเรียงความ ระดับ ม.ต้น เด็กหญิงเอมวิกา หมวดทอง ได้รางวัลเหรียญทองแดง
ทักษะภาษาไทย ระดับ ป4-ป.6 ด.ญ.จันทราทิพย์ ฉิมสะอาด ได้เหรียญทองอันดับ 1
ด.ญ.วรรณวิษา วิชัยดิษฐ์ ด.ญ.วรรณฤดี บุนนาค และ ด.ญ.เนาวรัตน์ เจียมวิจิตร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ป.4-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.ชพ.2
พวกหนูทราบผลที่หลัง เพื่อนๆ แต่ก็เหรียญทอง นะคะ
ยังไม่ทราบผลเลยคะ สงสัยไม่ติดอันดับแล้ว ปีหน้าขอแก้ตัวใหม่ นะคะ
หนูทำดีที่สุดแล้วนะคะ ยังสู้ไม่ได้เลย โอกาสหน้าขอแก้ตัวอีครั้งนะคะ
ครั้งนี้พวกหนูสุ้ไม่ได้คะ อ่อนซ้อมไปหน่อย โอกาสหน้าขอแก้ตัวนะคะ
หนูทำดีที่สุดแล้วคะ ปีหน้าขอแก้ตัวใหม่นะคะ
ตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต2
การท่องทำนองเสนาะ เดี่ยว และการอ่านทำนองเสนาะ เด็กหญิงอภัสสิริ แพนสกุล รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทอง ตามลำดับอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น เด็กหญิงณัฐวดี นุ้ยสวัสดิ์ ได้รางวัลเหรียญทอง
ทักษะภาษาไทย ระดับ ป4-ป.6 ด.ญ.จันทราทิพย์ ฉิมสะอาด ได้เหรียญทองอันดับ 1
แต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี ระดับม.ต้น เด็กชายรังสรรค์ สะระ และเด็กหญิงปภัสสร ด่านขุนทด รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 คลิกดูภาพขนาดใหญ่
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2554,13:25   อ่าน 2280 ครั้ง