เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดภูเก็ต
เด็กหญิง อารียา  ฤทธิโสม  จากโรวเรียนวัดราษฎร์บำรุง เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพรเขต 2  เข้าร่วมแข่งขันการเล่าทิทานคุณธรรม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดภูุเก็ต  ได้รับรางวัลเหรียญทองแอันดับ 2
ดูภาพขนาดใหญ่ (คลิก )
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2555,13:13   อ่าน 554 ครั้ง