เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ภาพกิจกรรม
นำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ณ สพป.ชพ.2 คลิกชมภาพทั้งหมด
สพป.ชพ.2 ร่วมกับสำนักงาน สพป สำนักงาน สพม ทุกเขตพื้นที่ ในภาคสงฆ์ที่ 16 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาเครือข่ายภาคสงฆ์ที่ 16 ในวันที่ 20  ตุลาคม  2554 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน สพป.ชพ.2  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปัน สร้างเครือข่าย จัดการความรู้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในสถานศึกษา
สำหรับโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.ชพ.2 ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมนำเสนองาน และจัดนิทรรศการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามเป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
บอร์ดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา คลิกดูภาพขนดใหญ่
หนังสือเล่มเล็ก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา ประกอบการเรียนการสอน และโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2554,22:25   อ่าน 1184 ครั้ง